Brzi linkovi:

                Bitni događaji

                Bitni dokumenti

Bitni događaji

 

 

Odluka o sazivanju vanredne skupštine društva dana 29.09.2014. - odluka objavljena 02.09.2014

 

 

Odluka o sazivanju redovne skupštine društva dana 30.6.2014. - odluka objavljena 30.05.2014

 

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti - poslovni prostor u Kraljevu, Miloša Velikog br. 29, površine 37,14 m2 - oglas objavljen 18.Feb.2014


 

Obaveštenje o nastavku sednice vanredne Skupštine akcionara „OPTIKA" a.d..


 

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine društva za 27.12.2013. godine

 

 

 Saziv za redovnu godišnju Skupštinu za 30.06.2012. godine u 12,00 sati

 

    Obaveštenje o broju akcija na dan 30.06.2012. godine

"Optika" ad - Beograd na dan 30.06.2012. godine, kao dan kada je na sajt “Optika” ad - Beograd objavljena Odluka o sazivu redovne godišnje Skupštine, koja odluka ima i svojstvo poziva za Skupštinu, ima   emitovanih ukupno običnih akcija 167.771 nominalne vrednosti od 800,00 dinara, od čega 110.851 čine sopstvene akcije stečene po osnovu člana 41. Zakona o privatizaciji, a koje ne daju pravo glasa. Ostali broj akcija daje pravo glasa po tačkama dnevnog reda Skupštine.

 

 

Odluka o sazivanju Skupstine za 17.01.2012. godine.

 

Predlog odluke Upravnog odbora o usvajanju KFI za 2012. godinu

 

Predlog odluke Upravnog odbora o usvajanju Revizorskog izvestaja na KFI za 2012. godinu.

 

 

Saziv za vanrednu sednicu Skupstine za 17.01.2012. godine

 

Odluka o sazivanju Skupštine

 

Predlog direktora za sazivanje

 

Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala

 

Revizorski izvod od 31.10.2011. godine

 

Izveštaj o bitnom događaju – saziv Skupštine za 26.11. 2011. godine

 

Oglas objavljen u dnevnom listu „Press“ dana 10.11.2011. godine

 

 

Bitni dokumenti

 

1.  Finansijski izveštaj za 2011. godinu

 

2. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu  (Excel dokument)

 

3. Polugodišnji finansijski zveštaj za 2012. godinu  (Excel dokument)

 

4. Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu (Excel dokument)

 

 

-      Redovna sednica skupštine akcionara na dan 30.6.2012. godine

 

1.   Zapisnik sa sednice

 

2.   Osnivački akt (overen)

 

3.   Statut

 

4.   Poslovnik o radu skupštine akcionara

------

 

*  Nacrt Statuta

*  Nacrt Osnivačkog akta

Finansijski izveštaj (finalno)

Zapisnik sa skupštine od 17.01.2012. godine

Odluke Skupštine od 17.01.2012. godine

Izveštaj o vanrednoj skupštini akcionara održanoj 17.1.2012.

Zapisnik od 26.11.2011.

 

          KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2010. GODINU

 

1.  Godišnji izveštaj o poslovanju

 

2.  Odluka o povećanju kapitala